Endodontsko zdravljenje zob

Kadar je potrebno zaradi zobne gnilobe, kemične poškodbe, fizikalne travme- poškodbe  oz. kateregakoli drugega razloga narediti endodontsko zdravljenje korenine zoba je zelo pomembno, da se iz korenine temeljito odstrani vse odmrlo tkivo- zobna pulpa in se kanalski sistem, ki je lahko zelo kompleksen, mehansko in kemijsko sterilizira preden se hermetično zapre-polni s polnilnim materialom.
Za vse to je potrebno veliko znanja, izkušenj ter potrpežljivosti terapevta in tudi pacienta. Poleg tega pa je nujna sodobna oprema- od open za izolacijo in osušitev operativnega področja, povečevalnih lup in operacijskih mikroskopov za boljši pregled ter strojnih inštrumentov za širjenje, spiranje, osušitev in polnjenje kanalov.
RECIPROC GOLD je sistem za strojno širjenje kanalov, ki v primerjavi z ročnimi sistemi omogoča neprimerno lažje širjenje in prodiranje v globino tudi pri zelo zavitih koreninskih kanalih. Kombinira se s sistemom  3D pilic – SAF ENDO, ki so v sredini votle in izjemno prilagodljive anatomiji kanalov. Skozi votli del pa vseskozi priteka tekočina za spiranje (Na-hipoklorid), ki kemično topi zobovino in sterilizira kanale.
Po končanem širjenju in spiranju je potrebno iz kanalov odstraniti vse opilke, ostružke in ostanke organskega tkiva. Poleg zelo tankih injekcijskih igel z odprtino za spiranje v obratni smeri, se za odstranitev drobirja uporablja sistem ENDO VAC – mikro sesalec,  ki iz kanalov zelo učinkovito  posesa opilke.
Za dodatno spiranje se uporabljajo tudi helatorji(EDTA,citronska kislina…) – snovi, ki nase vežejo kalcij iz zobovine in jo tako mehčajo.
Dodatno se za sterilizacijo uprabljaja še laser – SIROLASER BLUE, ki s specifično valovno dolžino svetlobe dodano zagotavlja sterilnost pred polnitvijo.
Polnitev kanalov se izvede z gutaperčnimi zatički in staljeno gutaperko – kavčuku podobnemu materialu, ki zagotavlja tesno in homogeno polnitev tudi stranskih kanalov.

Po končanem zdravljenju korenine se zob oskrbi s plombo ali pa z zatičkom in krono.

Poudariti pa je treba, da kljub vsemu zdravljenje ni vedno izvedljivo in uspešno.
Zato je včasih potrebno dodatno še operativno  zdravljenje- APIKOTOMIJA. Če tudi to ni izvedljivo pa je potrebno zob zdreti in se ga nadomesti z implantatom – ZOBNIM VSADKOM  ali pa MOSTIČKOM.